Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemene bepalingen

Digitalsignagewebshop.be is een e-commerce website van digital signs VOF (d.sign), Westlaan 470 te B-8800 Roeselare met ondernemingsnummer BE 0701.969.105. Deze website biedt haar B2B-klanten de mogelijkheid om digital signage producten uit haar webwinkel online aan te kopen of een renting-aanvraag voor aangekochte producten op te starten. Deze Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van d.sign moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief Belgische BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor leveringen in de BENELUX. Voor leveringen buiten de BENELUX worden de verzendingskosten integraal doorgerekend aan de klant.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden d.sign niet. d.sign is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. d.sign is in geen geval aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens of ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bepaalde producten, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via connect@disign.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door d.sign. d.sign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Hoe een bestelling plaatsen?

U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje. Om de bestelling af te ronden klikt u op ‘Bekijk winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces: • vul uw persoonlijke gegevens in; • selecteer de gewenste betalingswijze (overschrijving, bankkaart, bank app, …); • bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af; • na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt of wordt een rentingaanvraag opgestart. d.sign is gerechtigd om een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Uw betaalbewijs samen met het ordernummer van uw bestelling gelden als bewijs van aankoop. Levering verloopt via de BPost of andere pakketbezorger. Over het algemeen zal de aflevering binnen de eerstvolgende 14 werkdagen plaatsvinden na ontvangst van volledige betaling. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen. 2022/09 p. 2/3

Artikel 6: Klachten of betwistingen

Klachten of betwistingen dienen door de klant binnen de 2 dagen na ontvangst van de orderbevestiging gemeld te worden per email. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling en de verkoper kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enig andere sanctie worden opgelegd. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz.

Artikel 7: Risico-overdracht

De risico-overdracht wegens verlies of beschadiging vindt ten aanzien van de klant plaats op het ogenblik van de levering. De klant dient bij ontvangst van de goederen de aankoop nogmaals te controleren. Bij afwijkingen dient de klant onverwijld contact op te nemen met d.sign via connect@disign.be.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van d.sign. De bestelde artikelen (orderbevestiging met bestelnummer) worden pas verzonden, na volledige betaling door de klant of na goedkeuring van de renting-aanvraag. Bij renting gaat de eigendom bij betaling over op de rentingpartner.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Een particuliere consument beschikt over een termijn van 14 dagen waarbinnen kan verzaakt worden aan de aankoop. Het is echter niet toegelaten voor particuliere klanten om via onze webshop te bestellen. Indien dit toch zou gebeuren en mocht het product niet voldoen aan uw wensen als particuliere klant, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact en ongeopend is gebleven. Een geopende verpakking zal u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht of herroepingsrecht geldt niet voor onze zakelijke (B2B) klanten.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van d.sign is bereikbaar per post op het volgende adres: Westlaan 470, B-8800 Roeselare, op het telefoonnummer +32 (0)78 48 79 79 en via email connect@disign.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de info-verwerking, d.sign, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van het klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door d.sign gebruikt wordt om de klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan d.sign gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot d.sign via e-mail connect@disign.be. Wij behandelen de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen. d.sign heeft dus geen toegang tot dit paswoord. d.sign houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant d.sign contacteren via e-mail op connect@disign.be 2022/09 p. 3/3

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site digitalsignagewebshop.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer of op het mobiel apparaat van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Meer informatie omtrent privacy & cookies, kunt u terugvinden in het privacybeleid van d.sign.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door d.sign om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van d.sign. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de algemene voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de klant en d.sign – digitalsignagewebshop.be zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van koophandel te Kortrijk.